IQD™ - Individualized Quality-assured Dialysis

Välkommen till den nya IQD resurssidan för professionell sjukvårdspersonal.

Här kommer du att upptäcka en omfattande mängd information baserat på de senaste rönen rörande nya insikter inom kronisk hemodialys. IQD ger dig tillförsikt i hur HD-behandlingen enkelt och effektivt utförs genom ett bättre nyttjande av klinikens resurser.  

Registrera dig här

Gambro AB (innefattande alla direkta och indirekta dotterbolag) är nu en del av Baxter International Inc.

Baxter webbsida


För senaste nytt gå till Baxter pressrum

Baxter pressrum

Theralite™

Nu finns det en behandlingsmetod för patienter som drabbats av akuta njurproblem till följd av multipelt myelom.

Läs mer

Artis™

Advanced Renal Therapies - Innovation and Simplicity

En ny dialysmaskin med avancerad enkelhet...

Läs mer

Prismaflex eXeed ™

Systemet erbjuder obegränsade möjligheter för kontinuerlig extrakorporeal blodterapi

Läs mer

FleXitrate möjliggörs av Prismaflex eXeed II™-systemet

Adderar citratantikoagulering med integrerad kalciumhantering och kompabilitet med MARS-systemet.

 

Läs mer

Gambro

Gambro är ett globalt medicintekniskt företag och en av de ledande inom utveckling, tillverkning och leverans av produkter och terapier för njur- och leverdialys, behandling av Myelom samt övriga extrakorporeala terapier för patienter med kroniska eller akuta sjukdomar.

Läs mer

Kontakta oss

Era kundservicekontakter på Gambro Svenska Försäljning hittar ni under rubriken Kundservice eller direkt via nedanstående länk.

Till kundservice