Niewydolność wątroby

Co roku z różnych powodów 6000 osób bez wcześniejszych chorób wątroby zapada na ostrą niewydolność wątroby. Ponadto u pacjentów z zasadniczą stabilną przewlekłą niewydolnością wątroby może się rozwinąć ostre pogorszenie kliniczne.

Niewydolność wątroby jest podobna do niewydolności nerek pod tym względem, że jej skutkiem jest nagromadzenie się toksyn we krwi. Jednakże w przypadku niewydolności nerek i niewydolności wątroby występują znaczące różnice w zakresie rodzaju toksyn.

W niewydolności nerek toksyny zatrzymywane w ciele pacjenta są zasadniczo rozpuszczalne w wodzie. Są one skutecznie usuwane przez standardową terapię nerkową, taką jak tradycyjna hemodializa i ciągła terapia nerkozastępcza (CRRT). W przypadku niewydolności wątroby niektóre toksyny są rozpuszczalne w wodzie, jednak większość związana jest z białkami krwi, w szczególności z albuminami.

Ponieważ wymagane jest usuwanie toksyn zarówno rozpuszczalnych w wodzie jak i związanych z albuminami, system dializy wątroby musi oferować funkcje odmienne od systemów dializy nerek.

Firma Gambro, wiodący dostawca systemów sztucznego wspomagania, wprowadza system dializy albuminowej (Molecular Adsorbent Recirculating System, MARS®) stosowany w leczeniu pacjentów z niewydolnością wątroby.

 

 

 

Bookmark and Share