Gambro w zarysie

Gambro to wiodąca międzynarodowa firma w branży technologii medycznych, produkcji i dystrybucji szeroko pojętych produktów i terapii nerkozastępczych, oraz innych terapii pozaustrojowych w stanach przewlekłych i nagłych.

Zobacz więcej

Gambro AB (włącznie ze wszystkimi bezpośrednimi i pośrednimi filiami) jest obecnie częścią Baxter International Inc.

Strona internetowa Baxter


Najnowsze informacje znajdują się w sali prasowej Baxter

Sala prasowa Baxter

Spotkaniu Naukowo – Edukacyjnym „CRRT w codziennej praktyce”

Spotkanie odbędzie się w dniu 14 grudnia 2013r. (sobota) w godzinach: 9–16.

Zobacz więcej

Dializa przewlekła

Gambro oferuje zindywidualizowaną terapię, nerkozastępczą dostosowaną do potrzeb poszczególnych pacjentów.

 

Zobacz więcej

Prismaflex eXeed - niezbędny w intensywnej terapii.

System PrismafleX eXeed - uniwersalny dla różnorodnych terapii intensywnej opieki.

Zobacz więcej

Theralite - dostępny w Polsce

Filtr o wysokim punkcie odcięcia (High Cut Off), do leczenia niewydolności nerek w przebiegu szpiczaka mnogiego.

Zobacz więcej

Kontakt z Gambro

Zapraszamy do kontaktów:
e-mail: poland@gambro.com
tel: 22 516 0700
faks: 22 615 2753

pocztą: ul. Cylichowska 13/15; 04-769 Warszawa

Zobacz więcej

IQD - Indywidulna jakość dializy

Stale rosnąca liczba pacjentów leczonych przewlekle nerkozastępczo, wysoka śmiertelność i rosnące koszty leczenia oraz brak znaczącej poprawy wyników leczenia w ostatniej dekadzie są obserwowane zarówno w Polsce jak i innych krajach wysokorozwiniętych. Możliwe przyczyny tej sytuacji to ....

Zobacz więcej