Gambro w zarysie

Gambro to wiodąca międzynarodowa firma w branży technologii medycznych, produkcji i dystrybucji szeroko pojętych produktów i terapii nerkozastępczych, oraz innych terapii pozaustrojowych w stanach przewlekłych i nagłych.

Zobacz więcej

Gambro AB (włącznie ze wszystkimi bezpośrednimi i pośrednimi filiami) jest obecnie częścią Baxter International Inc.

Strona internetowa Baxter


Najnowsze informacje znajdują się w sali prasowej Baxter

Sala prasowa Baxter

Dializa przewlekła

Gambro oferuje zindywidualizowaną terapię, nerkozastępczą dostosowaną do potrzeb poszczególnych pacjentów.

 

Zobacz więcej

Prismaflex eXeed - niezbędny w intensywnej terapii.

System PrismafleX eXeed - uniwersalny dla różnorodnych terapii intensywnej opieki.

Zobacz więcej

Theralite - dostępny w Polsce

Filtr o wysokim punkcie odcięcia (High Cut Off), do leczenia niewydolności nerek w przebiegu szpiczaka mnogiego.

Zobacz więcej

Kontakt z Gambro

Zapraszamy do kontaktów:
tel: +48 22 201 95 20
fax: +48 22 488 36 34
pocztą: Kruczkowskiego 8,
00-380 Warszawa

 

Zobacz więcej

IQD - Indywidulna jakość dializy

Stale rosnąca liczba pacjentów leczonych przewlekle nerkozastępczo, wysoka śmiertelność i rosnące koszty leczenia oraz brak znaczącej poprawy wyników leczenia w ostatniej dekadzie są obserwowane zarówno w Polsce jak i innych krajach wysokorozwiniętych. Możliwe przyczyny tej sytuacji to ....

Zobacz więcej